מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
ספר ניהול טכנולוגיות רפואיות
כתבי עת מדעיים
ספרים
פרקים בספרים
דוחות מדעיים
פרסומים נוספים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
פרסומים Publications 2008 גירסה להדפסה

Siebzehner MI, Balik C, Matalon A. Doctor-Patient Relationship in the Context of Changing Society. Harefuah, December 2008, 147 (12) 1-6.

 

זיבצנר מ.א, באליק ח, מטלון א. יחסי רופא חולה בראי החברה המשתנה. הרפואה, 147 (12):1-6, דצמבר 2008.

 

Tamir O, Shemer J, Shani M, Vaknin S, Siebzehner MI. A Decade to the Israeli Center for Technology Assessment in Health Care. IMAJ, December 2008; Vol 10:901-905.

 

Horowitz E, Hassidim H, Abadi-Korek I, Shemer J. Assessment of Health Related Quality of Life- Part 3- Preference Based Measures. Harefuah, 2008; 147 (11): 914-9.


הורוביץ ע, חסידים-אוהב-ציון ה, עבדי קורק י, שמר י. הערכת איכות חיים בהיבט הבריאות חלק ג' – שאלונים מבוססי העדפה. הרפואה: 147 (11 ), 914-919 , נובמבר 2008.


Horowitz E, Hassidim H, Abadi-Korek I, Shemer J. Assessment of Health Related Quality of Life- Part 2- Health State Measures. Harefuah, 2008; 147 (10): 820-4.

 

הורוביץ ע, חסידים אוהב-ציון ה, עבדי קורק י, ושמר י. הערכת איכות חיים בהיבט הבריאות – חלק ב' – שאלוני מצב בריאות. הרפואה:  147 (10 ), 820-824 , אוקטובר 2008.

 

Horowitz E , Hassidim H, Abadi-Korek I, Shemer J. Assessment of Health Related Quality of Life - Part 1 - Direct Measures. Harefuah. 2008 August-September; 147 (8-9):731-4.

 

הורוביץ ע, חסידים אוהב-ציון ה, עבדי קורק י, שמר י. (2008). הערכת איכות חיים בהיבט הבריאות – חלק א' – מדדים ישירים. הרפואה:  147 (9-8 ), 731-4, אוגוסט-ספטמבר 2008.


Siebzehner MI, Lavon E, Shemer J. The crucial encounter between technology and medicine. Harefuah, 2008 July;147 (7):643-8.

 

זיבצנר מא, לבון א, שמר י. המפגש הגורלי בין הטכנולוגיה והרפואה. הרפואה: כרך 147,
חוב' 7, עמ' 643-648, נובמבר 2008.

 

Abadi-Korek I, Shemer J. Economic evaluation of health technologies: theory and practice. Harefuah. 2008 June;147 (6):509-511.

 

עבדי-קורק י, שמר י. הערכה כלכלית של טכנולוגיות ברפואה: התיאוריה והמעשה. הרפואה:  כרך 147, חוברת ו' עמ' 509-511, 2008.

 

Seifan A, Kheck N, Shemer J. The Case for subspecialty Clinical Learning in Early Medical Education - Moving from Case-Based to Patient-Based Learning. Academic Medicine. 2008 May; 83 (5): 438-443.

 

קוקיה א, סיגל נ, שמר י. הרופא המנהל – בניית מנהיגות קלינית להובלת איכות ברפואת הקהילה – דגם מכבי שירותי בריאות. הרפואה, 147(ה), 445-448, 2008.

 

Tal O. The 1st Annual Conference of the Israeli Society for Pharmaco-economics and Outcomes Research (ISPOR-Israel), November 29-30, 2007. Harefuah, 2008 April; 147(5):461-463.

 

טל א. הכנס השנתי הראשון של העמותה הישראלית לפרמקו-כלכלה וחקר תוצאים (איספור-ישראל), 29-30 בנובמבר 2007. הרפואה, 147(ה), 461-463, מאי 2008.

 

  Guttman N, Shalev C, Kaplan G, Abulafia A, Bin-Nun G, Goffer R, Ben-Moshe R, Tal O. Shani M, Lev B. What should be given a priority - costly medications for relatively few people or inexpensive ones for many?  The Health Parliament Public Consultation Initiative in Israel. Health Expectations 11;177-188, May 2008.

 

Seifan A. Kheck N, Shemer J. The Case for subspecialty Clinical Learning in Early Medical Education – Moving from Case-Based to Patient-Based Learning. Academic Medicine 2008 May; 83 (5): 438-443.

 

 

Tal O, Sheffer N, Vaknin S. Parameters for Allocation of Expensive Medical Devices (EMD) as a National Regulatory Mechanism. Harefuah 2008 April, 147(4); 359-362.

 

 טל א. שפר נ, וקנין ש. מדדים לדירוג הקצאת מכשירים רפואיים עתירי עלויות כמנגנון רגולציה לאומית. הרפואה 147 (ד), 359-362, אפריל 2008.

 

Wilf-Miron R, Uziel L, Aviram A, Carmeli A, Shani M, Shemer J. Adoption of Cost Consciousness: Attitudes, Practices and knowledge among Israeli physicians. Int J Technol Assess Health Care, 2008, 24:1, 45-51.

 

טל א, קידר נ. שיקולים לקבלת החלטות בהקצאה לבריאות במדינת ישראל- האם נדרש שינוי? ביטאון לוגיסטיקה במערכות בריאות 5(1):52, 2008.

Tal O. Kaidar N. Considerations in Decision-Making on Resource Allocation in Israel – Do We Need Reforms? Bulletin – Logistics in Health Care, 5(1):52; 2008 (hebrew).


טל א, שינהר ד, אביגד א. על חודו של סכין- סקירת מגמות ומאפיינים בטיפול הכירורגי בישראל. ביטאון לוגיסטיקה במערכות בריאות 5(1):45, 2008.

Tal O, Shinhar D, Avigad I. The Tip of the Knife – Review of Trends and Characteristics of Surgical Treatment in Israel. Bulletin – Logistics in Health Care, 5(1):52; 2008 (hebrew).

 

Chapters in books:

 

Shemer J. Introduction: Will We See the Decline of Doctoring in the 21st Century? In:  Health Systems: Are We in a Post Reform Period?

The Israel National Institute for Health Policy and Health Services Research, Israel  pp.441-443, 2008.

 

Shemer J. Telescoping the Future in Health Practice – Physicians Attitudes in the 21st Century. In:  Health Systems: Are We in a Post Reform Period

The Israel National Institute for Health Policy and Health Services Research, Israel  pp.595-605, 2008.


 

 

חזור