מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
ספר ניהול טכנולוגיות רפואיות
כתבי עת מדעיים
ספרים
פרקים בספרים
דוחות מדעיים
פרסומים נוספים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
פרסומים Publications 2007 גירסה להדפסה

Shoenfeld Y, Eidelman L, Afek A, Birkenfeld S, Blachar Y, Shemer J. The need for a fifth faculty of medicine and where to locate it. Harefuah. 2007 Nov; 146(11):818-20 (Hebrew).

 

שינפלד י, אידלמן ל, אפק א, בירקנפלד ש, בלשר י, קרן ג, שמר י.  הצורך בפקולטה לרפואה חמישית בישראל והיכן למקמה. הרפואה: 146 (11 ), 818-20, נובמבר 2007.

 

Rabinowitz M, Wood F, Shemer J. The Impact of New Medical Technologies on Health Expenditures in Israel 2000-2007. Int J Technol Assess Health Care (IJTAHC) 2007 Fall; 23:4: 443-448.

 

Kokia ES, Silverman BG, Green M, Kedem H, Guindy M, Shemer J. Deaths following influenza vaccination - background mortality or causal connection? Vaccine, 2007 Dec 12;25(51):8557-61. Epub 2007 Oct 29.

 

Rabinovich M, Greenberg D, Shemer J. Threshold Values for Cost-Effectiveness Ratio and Public Funding of Medical Technologies. Harefuah. 2007 June ;146(6):453-8 (Hebrew).

 

רבינוביץ  מ, גרינברג ד, שמר י.  ערכי סף ליחס עלות-יעילות ומימון ציבורי של טכנולוגיות רפואיות. הרפואה:  146 (6), 453-8, יוני 2007.

 

Tal O. Health Systems- Are We in a Post Reform Era? The 3rd International Jerusalem Conference on Health Policy, 2006, December: Harefuah 146(4) 308-309, 2007.

 

טל א. מערכות בריאות – התם עידן הרפורמה? רשמים מהכנס הבינלאומי של המכון הלאומי, ירושלים, דצמבר 2006. הרפואה, 146 (ד), 308-309, אפריל 2007.

 

טל א, שפר נ, וקנין ש, לוטן י, קרבאל א, רוזנטל ב, לוקסנבורג א. פרמטרים להערכת מכשירים רפואיים מיוחדים ככלי לבלימת עלויות, לוגיסטיקה במערכות בריאות, בטאון המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות בריאות 4 (1) 41, 2007.


Tal O, Marom E, Applbaum Y, Rasooly I. Israel's Healthcare System: Looking Forward to 2020- Preparing a Healthcare Model. Logistic in Health Care, 2007; 4 (1);5-10. 

 

חזור