מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
ספר ניהול טכנולוגיות רפואיות
כתבי עת מדעיים
ספרים
פרקים בספרים
דוחות מדעיים
פרסומים נוספים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
פרסומים Publications 2006 גירסה להדפסה

Heymann AD, Chodick G, Halkin H, Karasik A, Shalev V, Shemer J, Kokia E. The implementation of managed care for diabetes using medical informatics in a large Preferred Provider Organization. Diabetes Res Clin Pract, 2006 Mar;71(3):290-8.

 

Kay R, Shemer J. Is disease Management "Ready" for Israel? IMAJ, 8:707-709, 2006.


Tamir O, Lipschitz L, Shemer J. Clinical trials report card. N Engl J Med, 2006 Mar; 354(13):1426-1429.

 

Riskin A, Reis S, Tamir A, Shemer J. Quality assessment in primary military clinics of the Israel Defense Forces Northern Command. Mil Med, 2006 May; 171(5):360-4.


Tal O, Vaknin S, Hakak N, Ostfeld I, Greenberg D. Bringing HTA into Practice.

Harefuah, 2006 Jul;145:541-544 (Hebrew).

 

טל א, וקנין ש, חקק  נ, אוסטפלד י,  גרינברג ד. הכנס הבינלאומי להערכת טכנולוגיות רפואיות (Bringing HTA into Practice), רומא, יוני 2005. הרפואה, כרך 145, חוב' ז', יולי 2006.

 

Shoenfeld Y, Shemer J, Keren G. Peer review - is there a better system?

Harefuah, 2006 Aug;145 (8):581-2 (Hebrew).

 

שיינפלד י, שמר י, קרן ג. סיקור עמיתים (Peer review) – היש שיטה טובה ממנה?  הרפואה:  145 (8 ),  581-2, אוגוסט 2006.

 

Tamir O, Rabinovich M, Shani M. Year 2006 Update of the Israeli National List of Health Services. Isr Med Assoc J, 2006 Sept;8 (9):595-600.

 

Shemer J. Year 2006 update of the National List of Health Services: an endless process. Isr Med Assoc J. 2006 Sept; 8 (9): 646-648.

 

Tamir O, Halkin H, Shemer J. Generic Drug Substitution. Harefuah, 2006 Sept; 145 (9):691-5 (Hebrew).

 

טמיר א, חלקין ה, שמר י. החלפה גנרית של תרופות. הרפואה:  145 (9 ), 691-5 ,ספטמבר2006. 


 

Blachar A, Tal S, Mandel A, Novikov I, Polliak G, Sosna J, Freedman Y, Copel L, Shemer J. Preauthorization of CT and MRI Examinations: Assessment of a Managed Care preauthorization . Program Based on the ACR Appropriateness Critria and the Royal College of Radiology Guidelines. J Am Coll Radiol, 2006 Nov; 3(11): 851-859.

 

Kokia ES, Marom R, Shalev V, Jan Y, Shemer J. The use of medical informatics as a management tool for community health services during the 2006 Israel-Lebanon War. IMAJ, 2006 Dec;8(12):865-9.

 

לוקסנבורג א. סוגיות בניהול סל השירותים ועדכונו. עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, 1995-2005. (עורכים: גבי בן נון, גור עופר). המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות בריאות, תל השומר, עמ' 303-314, 2006.

 

טל א, ניר א, בקשי, פייר ג. מאפיינים של הכנסת טכנולוגיות רפואיות למאגר המידע הבינלאומי (EuroScan) כמשקפים מדיניות בריאות לאומית במדינות שונות-תוצאות ראשוניות. לוגיסטיקה במערכות בריאות, בטאון המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות בריאות 3 (1)77, 2006.

 

טמיר א, טל א, וקנין ש, הררי ג, אוסטפלד י. "משקולות איכות" לתקצירים מדעיים. לוגיסטיקה במערכות בריאות, בטאון המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות בריאות 3 (1)63, 2006.

 

טל א, טמיר א, וקנין ש, חקק נ, בן משה ר, ניר א, שמר י. "לראות את הנולד"- חיזוי טכנולוגי ככלי להערכות לוגיסטית: לוגיסטיקה במערכות בריאות, בטאון המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות בריאות 3 (1)4-7, 2006.

 

Halkin H, Tal O. Patients, Physicians and Pharma. Wrokshop Report, The Israel National Institute for Health Policy Research, April 2006, Haifa, Israel.


 

Back

 

 

חזור