מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
ספר ניהול טכנולוגיות רפואיות
כתבי עת מדעיים
ספרים
פרקים בספרים
דוחות מדעיים
פרסומים נוספים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
פרסומים Publications 2005 גירסה להדפסה

 

Seifan A, Shemer J. Economic evaluation of medical technologies. Isr Med Assoc J, 2005 Feb; (2): 67-70.

 

Halpern P, Siebzehner M I, Aladgem D, Sorkine P, Bechar R. Non-collision injuries in public buses: a national survey of a neglected problem. Emergency Medicine Journal, 22: 108-110. February 2005.

 

Ashkenazi I,  Shemer J. Tsunami - the death waves. Harefuah,  2005 Mar; 144(3):  154-159, (Hebrew).

 

אשכנזי י, שמר י. צונמי – גלי המוות. הרפואה: 144, 154-159, מרס 2005.  

 

Shemer J, Abadi-Korek I, Seifan A. Medical technology management: bridging the gap between theory and practice. Isr Med Assoc J, 2005 Apr; 7 (4): 211-215.

 

Tal O, Tamir O, Vaknin S, Hakak N, Ben-Moshe R, Nir A, Shemer J. Using the literature to forecast utilization of emerging technologies. Italian Journal of Public Health, 3 Vol. 2 No. 2, summer 2005, sup.1: 161.

 

Tal O, Tamir O, Vaknin S, Hakak N, Ben-Moshe R, Nir A, Shemer J.      

"Publication Profile"of an innovative technology - case study: coronary stent. Italian Journal of Public Health, 3 Vol. 2 No. 2, summer 2005, sup.1: 294.

 

Vaknin S,  Luxenburg O, Pollack G, Shemer J.  Appropriateness of CT and MRI examinations in Israel. Italian Journal of Public Health, 3 Vol. 2 No. 2, summer 2005, sup.1: 295.  

 

Siebzehner MI, Pintel D. Nursing and medical technology: knowledge and practical skills. Italian Journal of Public Health, 2: (2), Summer 2005, supplement 1, 227.

 

Ostfeld I, Abadi-Korek I, Shemer J, Harari G, Vidne B. "Techno-markers" for health technology utilization assessment. Italian Journal of Public Health, 3 Vol. 2 No. 2, summer 2005, sup.1: 240. 

 

Segal H, Raz B, Tamir A, Gurevich B, Siebzehner MI, Ish-Shalom S. Second Hip Fracture in Elderly Hip Fracture patients: cost and effectiveness of fracture prevention treatment. Age and Ageing, 34: 507 - 510. June 2005.

 

חזור