מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
הערכה כלכלית של טכנולוגיות רפואיות
טכנולוגיות עתירות ממון
מדיניות ניהול טכנולוגיות
חיזוי טכנולוגיות
טכנולוגיות - סוגיות נבחרות
פרסומים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
תחומי המחקר גירסה להדפסה

תחומי המחקר של המרכז עוסקים במגוון נושאים החל מהקמת תשתית להערכה רפואית כלכלית הולמת של טכנולוגיות רפואיות; דרך תמיכה בעיצוב המדיניות בנושא ניהול טכנולוגיות רפואיות; הערכת מגמות, דפוסי הטמעה של טכנולוגיות רפואיות; וזיהוי ואיתור טכנולוגיות רפואיות מפציעות וחדשניות. 

 

תחומי מחקר עיקריים:


חזור