מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
הערכה כלכלית של טכנולוגיות רפואיות
טכנולוגיות עתירות ממון
מדיניות ניהול טכנולוגיות
חיזוי טכנולוגיות
טכנולוגיות - סוגיות נבחרות
פרסומים
הצגות בכנסים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
הערכה כלכלית של טכנולוגיות רפואיות גירסה להדפסה

הערכות כלכליות תופסות מקום הולך וגדל ככלי תומך החלטה בתיעדוף של טכנולוגיות רפואיות למימון (ציבורי או אחר) במדינות רבות בעולם.

הערכה כלכלית היא ניתוח השוואתי בין טכנולוגיות רפואיות אלטרנטיביות במונחי עלות ותועלות. השימוש בהערכה כלכלית מאפשר מיקסום של התועלת הבריאותית במציאות של משאבים מוגבלים.

 

הפעילות בתחום זה מתמקדת בפיתוח כלים לביצוע הערכה כלכלית מסוג ניתוח עלות-תועלת

(Cost-Utility Analysis), בו התועלת נמדדת במונחים של שנות חיים מתוקננות לאיכות

(Quality Adjusted Life Years- QALYs), המותאמת לצרכי מערכת הבריאות בישראל, במחקר בתחומי איכות חיים בהיבט הבריאות והשימוש בהערכה כלכלית ככלי תומך החלטה, וכן בייעוץ וביצוע הערכות כלכליות של טכנולוגיות רפואיות.

 

מחקרים בתחום:

 

חזור