מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
הערכה כלכלית של טכנולוגיות רפואיות
טכנולוגיות עתירות ממון
מדיניות ניהול טכנולוגיות
חיזוי טכנולוגיות
טכנולוגיות - סוגיות נבחרות
פרסומים
הצגות בכנסים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
טכנולוגיות עתירות ממון גירסה להדפסה

טכנולוגיות רפואיות 'עתירות ממון' הן טכנולוגיות שהעלויות הכרוכות בהפעלתן גבוהות מאוד הן לפרט והן למערכת הבריאות בכללותה.

ההיקף הנרחב של האבחנות המוצגות ע"י טכנולוגיות אלו, הביאו מדינות שונות לנסות ולהגביל את הניצול שלהן על ידי הנחיות הלימה באמצעות צוותי מומחים, או ע"י חוקים כגון ה- CON-Certificate of Need.

הגבלת מספר המכשירים המיוחדים והגברת ניצולת השימוש בהם מהווה את אחד הכלים לבלימת עלויות במערכות בריאות בעולם וגם בארץ. בהחלטה על הרכש והשימוש במכשיר עתיר עלויות באים לידי ביטוי מדדים מקומיים ומערכתיים שונים.

הצורך בהתקנת התקנות ובבקרה על נושא המכשור הרפואי נובע מהמבנה הכלכלי המאפיין את מערכת הבריאות. במערכת זו הביקוש לשירותי רפואה אינו קבוע, אלא משתנה כפועל יוצא מהיצע שירותי בריאות ועודף היצע של תשתיות ציוד וכוח אדם רפואי הגורמים לפעמים לגידול בלתי מוצדק ובלתי נחוץ בביקוש לשירותי בריאות ולהעלאה ישירה ומשמעותית של ההוצאה הלאומית לבריאות.

 

מחקרים בתחום:

  1. הערכת צרכים של מכשירים רפואיים מיוחדים
  2. מדדים להערכת צרכים של מכשירים רפואיים מיוחדים ככלי להתמקצעות ולבלימת עלויות מיותרות