מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
הערכה כלכלית של טכנולוגיות רפואיות
טכנולוגיות עתירות ממון
מדיניות ניהול טכנולוגיות
חיזוי טכנולוגיות
טכנולוגיות - סוגיות נבחרות
פרסומים
הצגות בכנסים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
מדיניות ניהול טכנולוגיות גירסה להדפסה

מודליםסוגיות בניהול טכנולוגיות וקביעת מדיניות


חזור