מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
הערכה כלכלית של טכנולוגיות רפואיות
טכנולוגיות עתירות ממון
מדיניות ניהול טכנולוגיות
חיזוי טכנולוגיות
טכנולוגיות - סוגיות נבחרות
פרסומים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
תחום חיזוי טכנולוגי גירסה להדפסה

ראש תחום: ד"ר ארנה טל

 

תחום חיזוי טכנולוגי הוקם לצורך זיהוי טכנולוגיות מתפתחות בשלבים שונים להתהוותן ומאפשר ניבוי מושכל של מידת חשיבות חדירתן לשימוש. תחום זה מאפשר מיקוד המאמץ בעיבוד הטכנולוגיות החדשות המוצעות להכללה בסל וחיסכון במשאבים.

 

עקרונות העבודה לאיתור וחיזוי טכנולוגיות מפציעות, מעוגנים במודל פעולה, המשתלב בתהליך העיבוד של טכנולוגיות רפואיות, כחלק מקבלת החלטות במדיניות בריאות, ובכלל זה עבודת הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות. התהליך מתואר באמצעות תרשים זרימה.

 

באמצעות בחינה קפדנית ניתן גם להמליץ על תחומים נבחרים למחקר ולהשקעה. דוגמאות למחקרים בתחום אשר מבוצעים או בוצעו במרכז להערכת טכנולוגיות בשירותי בריאות במכון גרטנר:

 

 

סדנאות בתחום חיזוי טכנולוגיות

פורום חיזוי טכנולוגי - 2001-2007

פורום חיזוי טכנולוגי נובמבר 2011 

 

צור קשר

 

חזור