מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
צוות המרכז
מחקרים
דו"ח לאומה 2019-2000
רישום טראומה
פרסומים
מרכז שותף ל- WHO
הצגות בכנסים
ועדות
הדרכות
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
דו"ח "עשור של פגיעות טראומה בישראל 2000-2009" גירסה להדפסה

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, פירסם לראשונה דו"ח עשור לאומה של פגיעות טראומה בישראל 2000-2009. הדו"ח סוקר מגמות בהיפגעות לאורך העשור הראשון של המאה ה- 21 בישראל. הפרסום הנוכחי מתבסס על נתוני 17 בתי חולים כלליים המשתתפים ברישום הטראומה, ומאפשרים כיסוי גיאוגרפי ודמוגרפי רחב ביותר.

מטרת דו"ח העשור של היפגעות בישראל, הינה להוות בסיס למקבלי ההחלטות בקביעת מדיניות בתחומים הרלוונטיים.

לראשונה, מפורסמים מדדי הסיכון להיפגעות עקב טראומה בישראל. הנתונים הינם קשים ומצביעים על מצב בו כל אדם שלישי בישראל יהיה מאושפז עקב פציעה במהלך חייו, ואחד מכל 29 תושבים יהיה מאושפז עקב פגיעה קשה. בצד אלה, ראוי וחשוב לציין את הירידה הדרמטית בתמותה של פצועים קשים בישראל.

 

 

מעבר לדו"ח

 

 

חזור