מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
נגיף הקורונה COVID 19
צוות המרכז
מחקרים
רישום טראומה
פרסומים
כתבי עת מדעיים
פרקים בספרים
דוחות מדעיים וניירות עמדה
מרכז שותף ל- WHO
הצגות בכנסים
פעילות אקדמית
ועדות
הדרכות
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
דוחות מדעיים וניירות עמדה גירסה להדפסה

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • פגיעות טראומה בישראל 1998-2005, פרסום 6004, המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה והמרכז הלאומי לבקרת מחלות. מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, 2007.

  • פגיעות טראומה בישראל 2002, פרסום 6003, המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה והמרכז הלאומי לבקרת מחלות. מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, 2004.

  • פגיעות טראומה בישראל 2001, פרסום 6002, המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה והמרכז הלאומי לבקרת מחלות. מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, 2002.חזור