בריאות וחברה
רשתות חברתיות
טלה-רפואה ומחלות כרוניות
שיקום מרחוק
העצמת המטופל
המרכז הישראלי לחקר וקידום מדיניות בסוכרת ע"ש ד"ר פסח סגל
צוות המרכז
פרסומי המרכז
התכנית הלאומית לסוכרת
קורסים
עלוני מידע
פרסומים מיוחדים
המרכז הישראלי לחקר וקידום מדיניות בסוכרת ע"ש ד"ר פסח סגל גירסה להדפסה

English version

מנהלת המרכז

 

ד"ר אורלי טמיר

 

רקע

 

המרכז הישראלי לחקר וקידום מדיניות בסוכרת הינו מרכז מצוינות למחקר, מדיניות וחינוך בסוכרת שהוקם בשנת 2017. ייעודו של המרכז הוא לשמש גוף פעולה, ידע ומידע בתחום הסוכרת, הגורמים לה, סיבוכיה, השלכותיה, דרכי מניעתה ואמצעי הטיפול בה, במטרה להוביל מהפך בתפיסת שירותי הבריאות בתחום הסוכרת והתחלואה הכרונית בישראל, באופן בו הם ניתנים ובתוצאים המתקבלים. בראש המרכז עומדים פרופ' איתמר רז, פרופ' אבי קרסיק ופרופ' מרדכי שני, והם ממקימיו יחד עם ד"ר אורלי טמיר, המשמשת מנהלת המרכז.

בשנת 2018 זכה המרכז להכרה מטעם הפדרציה הבינלאומית לסוכרת כמרכז חינוכי לסוכרת.

 

 

תחומי העיסוק המרכזיים של המרכז הינם מחקר, מדיניות בריאות הציבור וחינוך טיפולי.

 

תחומי פעילות ונושאי עבודה של המרכז לשנת 2020.

 

יעדים ומטרות

 • ליזום ולבצע מחקרים שיהוו בסיס למקבלי החלטות בעת קביעת מדיניות בריאות בתחום הסוכרת ומניעתה.
 • לפתח כלים, שיטות ומודלים חדשים: להערכה של טכנולוגיות דיגיטליות ואחרות בתחום הסוכרת, למתן שירותי בריאות למניעה וטיפול בסוכרת, לשיפור של איכות הטיפול בסוכרת ולתיקצוב התערבויות קצרות מועד וארוכות טווח.
 • להמליץ על סדרי עדיפויות לאומיים בתחום הסוכרת.
 • לקדם את המחקר, ההוראה והחינוך בתחום הסוכרת בישראל ובעולם.
 • לספק לציבור ולמקבלי החלטות במערכת הבריאות ומחוצה לה, מידע, נתונים והמלצות לגבי ההתמודדות עם מחלת הסוכרת ברבדים השונים.
 • לקיים קשרי גומלין ושיתוף פעולה עם מרכזים בישראל בעולם העוסקים במחקר ובמדיניות בסוכרת.

 

ארבעת תפקידי המרכז

 • מרכז מחקר.
 • מרכז ידע ומידע.
 • מרכז יוזמה ופיתוח בתחומי מדיניות בריאות, תכניות הכשרה, תכניות התערבות ותכניות חינוכיות.
 • מרכז פדגוגי.

 

תחומי מחקר ופעילות עיקריים

 

 

 

 

 

 • מדיניות בריאות לאומית להתמודדות עם מחלת הסוכרת והשלכותיה.
 • קידום בריאות בכל מעגלי הפרט והחברה בישראל.
 • טיפול עצמי - ניהול עצמי של סוכרת ומחלות כרוניות, הענות, היצמדות ודבקות בטיפול.
 • חינוך טיפולי - פיתוח וקידום תפקיד מחנכי הסוכרת בישראל.
 • שיתוף מטופלים ובני משפחה בתהליכים בתוך מערכת הבריאות בישראל.
 • חינוך והוראה בתחום הסוכרת.
 • בריאות דיגיטלית - שימוש בכלים טכנולוגיים חדישים לשיפור איכות הטיפול בחולי סוכרת.

 

 

פעולות משלימות לפיתוח והנגשה של ידע, כלים ושיטות

 

המרכז עוסק בייזום של כינוסים, ימי עיון, מפגשי חוקרים ואנשי מקצוע, פרסומים מדעיים, הצגות בכנסים, ניירות עמדה, חומרי למידה וקובצי הדרכה.

 

צוות המרכז

 

צוות המרכז כולל אנשי מקצועות הבריאות, קידום בריאות, מדיניות וממשל ומידענות, וכן חוקרים מתחום האפידמיולוגיה ובריאות הציבור. בנוסף, הצוות מונה יועצים מקצועיים בתחומים טכנולוגיים, סטודנטים, עוזרי הוראה, מתמחים ועמיתי מחקר מישראל ומהעולם.

המרכז נמצא בקשר רציף עם יחידות המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ומחלקות מקצועיות אחרות במשרד הבריאות וכן עם המועצה הלאומית לסוכרת.

 

דוגמאות לפרויקטים ומחקרים

 

 • הערכת עלות מחלת הסוכרת בישראל והבנת המשמעויות למניעתה ולפיתוח כלי מימון חדשים לרפואה מונעת.
 • אינפודמיולוגיה: ניתוח ביקוש והיצע של מידע בעברית אודות סוכרת באינטרנט.
 • תכנית התערבות להכשרת מטפלים סיעודיים כשגרירי בריאות בקהילה.
 • מחנכי סוכרת בישראל: ההכשרה, התאמתה לעבודה במרפאה ומימוש התפקיד.
 • הערכת אמצעים רגולטוריים לשיפור בחירות תזונתיות של הציבור, כגון מדיניות סימון או מיסוי מוצרי מזון.
 • הערכת תכניות התערבות בית ספריות לקידום אורח חיים בריא של בני נוער בישראל.
 • קורס מקוון להכשרת מחנכי סוכרת בישראל.

 

 

חזור