בריאות וחברה
רשתות חברתיות
טלה-רפואה ומחלות כרוניות
שיקום מרחוק
העצמת המטופל
המרכז הישראלי לחקר וקידום מדיניות בסוכרת ע"ש ד"ר פסח סגל
צוות המרכז
פרסומי המרכז
התכנית הלאומית לסוכרת
קורסים
עלוני מידע
פרסומים מיוחדים
The Pesach Segal Israeli Center for Diabetes Research and Policy גירסה להדפסה

The Pesach Segal Israeli Center for Diabetes Research and Policy

Center Director

Dr. Orly Tamir

Background

The Israel Center for Research and Policy in Diabetes was established in June 2017 as a collaboration among the Gertner Institute for Epidemiology and Health Policy, the Institute of Endocrinology and Metabolism at Sheba Medical Center and the Otzma Diabetes Care  Initiative.

The center is headed by Prof. Itamar Raz, Prof. Avi Karasik and Prof. Mordechai Shani. 

Dr. Orly Tamir is the founder and Center's director.

Goals and Objectives

·         To initiate and conduct studies that will serve as a basis for policy-making in Diabetes Care and Prevention

·         To develop new tools, methods and models for:

o   Evaluating technologies in diabetes

o   Providing health services for prevention and treatment of diabetes

o   Improving the quality of diabetes care

·         To conduct short- and long-term interventions in diabetes prevention and care

·         To provide recommendations for National priorities in the field of diabetes

·         To promote research, teaching and education in the field of diabetes in Israel and other countries

·         To provide information, data and recommendations on the challenges and status of policy-makers and to the general public

·         To establish collaborations with diabetes research and policy centers in Israel and other countries

  The Center focuses on the following areas of interest in diabetes:

·         Public Policy

·         Technology-based innovations and initiatives

·         Scientific-academic activities

The Center's operation model is based on entrepreneurship, education, field activity, research and dissemination of accumulated knowledge.

Main research areas

·         Diabetes prevention by health behavior modification

·         Compliance and concordance with diabetes treatment and recommendations

·         Clinical inertia

·         Self-care

·         Digital medicine

·         Therapeutic education

·         Establishing a National policy for dealing with diabetes and its implications

Development and accessibility of knowledge, tools and methods

The Center initiates conferences, seminars, meetings of researchers and professionals, scientific publications, presentations at conferences, position papers, learning materials and training files.

Team

The center's staff includes professionals and researchers from the following fields: healthcare and health promotion, policy and advocacy, information science, epidemiology and public health. The team also includes professional technology consultants, students, teaching assistants, interns and research fellows from Israel and other countries.

The Center works in close collaboration with the Deputy Director General of the Israeli Ministry of Health and other professional departments in the Ministry of Health and with the National Council on Diabetes.

International recognition as an educational center for diabetes

The Center has developed a structured diabetes education program that ensures constant and high level knowledge in diabetes as well as teaching and training of good practical skills for medical and non-medical health providers.

The program is comprised of a 4-level mode of action:

Level 1 - Deepening the knowledge of practitioners in diabetes, to become accredited as Diabetes Experts

Level 2 – Training of diabetes educators, to provide therapeutic patient education within the medical setting

Level 3 - Training of lay people to empower and provide support to patients with diabetes in the self-management of the disease

Level 4 – Knowledge development through academic dialogues, small-group and workshop discussions, as well as conceptual and practical research in the field

 

In 2018 the Center was recognized by the International Diabetes Federation (IDF) as an 'International Diabetes Federation Centre of Education'.

 

Under the auspice of the IDF, the center will share and disseminate tools, materials, protocols and syllabi, and undertake activities in the field of education to contribute to advancement of knowledge and policy development in diabetes care.

 

Back